journalistiek ondernemerschap

publication

details

full title: Journalistiek ondernemerschap: Tussen nichemarkt en maatschappelijk nut
authors: Tamara Witschge & Eva Schram
year of publication: 2015
published in: Jo Bardoel & Huub Wijfjes (eds) Journalistieke cultuur in Nederland
publisher: Amsterdam University Press

Tussen nichemarkt en maatschappelijk nut

De journalistiek is in crisis. Krantenlezers lopen weg, televisiekijkers kijken anders en internet en sociale media verbinden alles en iedereen. En de gebruiker kiest zijn eigen weg. In deze veranderende mediawereld moet de journalistiek zich opnieuw uitvinden. De toekomst is aan journalisten die in de nieuwe, vloeibare wereld creatieve innovatie kunnen koppelen aan slim ondernemerschap.

Journalistieke cultuur in Nederland blikt in een volledig vernieuwde uitgave voor- en achteruit. De disruptieve technologie van nieuwe media dwingt de journalistiek tot andere verdienmodellen en professionele waarden. Grote vragen staan nu en in de nabije toekomst centraal. Hoe kan de journalistiek relevant blijven voor de ongeduldige gebruiker? Kunnen onafhankelijkheid, objectiviteit en betrouwbaarheid overeind blijven? Hoe verhouden journalistiek, politiek en democratie zich als nationale media plaatsmaken voor wereldbedrijven als Facebook en Google?

Deze vragen worden belicht door uitgelezen specialisten van Nederlandse universiteiten en hogescholen. Journalistieke cultuur in Nederland biedt daarmee reflectie voor eenieder die zich door beroep of belangstelling betrokken voelt bij de journalistiek.

featured publications

experientialist understanding of journalism

experientialist understanding of journalism

Exploring arts-based research for journalism studies.
Read More
creativity in journalism studies

creativity in journalism studies

Broadening our perspective on journalism practice.
Read More
beyond journalism

beyond journalism

Stories from startup journalists.
Read More